Back
Mens & Maatschappij

Provincie Noord-Brabant — Ga stemmen!

Provincie
Noord-Brabant

Kies voor jezelf

Meer jongeren
naar de stembus

Kies voor Brabant

Tijdens de verkiezingen laat je horen wat jij belangrijk vindt. Een stem voor de Provinciale Statenverkiezingen is een stem voor jouw toekomst, maar raakt ook aan alles en iedereen om je heen. Je laat zien in welke wereld jij wilt leven, welk leven jij wilt leiden. Die motivatie om te gaan stemmen zetten we centraal in de verkiezingscampagne voor jongeren in Noord-Brabant.

Eens in de vier jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. Veel jongeren maken geen gebruik van hun stemrecht. Hier willen wij verandering in brengen.

— Provincie Noord-Brabant

Productie & Campagnevoeren

Het gaat er ons niet om op wie je stemt, maar voor wie je stemt. Ga stemmen voor jezelf, je moeder, je vrienden of de natuur. Door na te denken over wat jij belangrijk vindt en hoe jij de wereld graag ziet, ga je nadenken over stemmen. Dat vlammetje wakkeren we aan met een frisse campagne gedragen door knallende beelden, bolde statements en een focus op identiteit. We raken aan inhoudelijke thema’s zonder ze expliciet te benoemen en schuren tegen de politiek, zonder dat het stoffig wordt. De boodschap: kies voor jezelf, kies voor je wereld. Ga stemmen.

Over de Provinciale Statenverkiezingen

Iedere vier jaar mogen we stemmen voor ons provinciebestuur en de waterschappen. Het zijn niet de meest sexy verkiezingen en dat zie je terug in de opkomst van jongeren. Om meer jongeren betrokken te houden bij dit belangrijke democratie proces voert Toffey in opdracht van de provincie Noord-Brabant campagne om meer jongeren naar de stembussen te trekken. 

Wil je meer weten over dit project of loop je rond met een goed idee? Bel ons dan op 013 – 369 95 16, of mail naar goedele@toffey.nl.

Provincie
Noord-Brabant

Kies voor jezelf

Meer jongeren
naar de stembus

Eens in de vier jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. Veel jongeren maken geen gebruik van hun stemrecht. Hier willen wij verandering in brengen.

— Provincie Noord-Brabant

Kies voor Brabant

Tijdens de verkiezingen laat je horen wat jij belangrijk vindt. Een stem voor de Provinciale Statenverkiezingen is een stem voor jouw toekomst, maar raakt ook aan alles en iedereen om je heen. Je laat zien in welke wereld jij wilt leven, welk leven jij wilt leiden. Die motivatie om te gaan stemmen zetten we centraal in de verkiezingscampagne voor jongeren in Noord-Brabant.

Productie & Campagnevoeren

Het gaat er ons niet om op wie je stemt, maar voor wie je stemt. Ga stemmen voor jezelf, je moeder, je vrienden of de natuur. Door na te denken over wat jij belangrijk vindt en hoe jij de wereld graag ziet, ga je nadenken over stemmen. Dat vlammetje wakkeren we aan met een frisse campagne gedragen door knallende beelden, bolde statements en een focus op identiteit. We raken aan inhoudelijke thema’s zonder ze expliciet te benoemen en schuren tegen de politiek, zonder dat het stoffig wordt. De boodschap: kies voor jezelf, kies voor je wereld. Ga stemmen.

Over de Provinciale Statenverkiezingen

Iedere vier jaar mogen we stemmen voor ons provinciebestuur en de waterschappen. Het zijn niet de meest sexy verkiezingen en dat zie je terug in de opkomst van jongeren. Om meer jongeren betrokken te houden bij dit belangrijke democratie proces voert Toffey in opdracht van de provincie Noord-Brabant campagne om meer jongeren naar de stembussen te trekken.

Kennismaken?

Wil je meer weten over dit project of loop je rond met een goed idee? Bel dan 013 – 369 95 16 of neem contact met ons op via goedele@toffey.nl.