Back
Mens & Maatschappij

Tilburg / Utrecht — Stop straatintimidatie

Gemeente Utrecht /
Gemeente Tilburg

Stop straat-
intimidatie

Een open-minded, eigenwijze
en betrokken community

Spreek je uit. Maak een verschil.

Straatintimidatie is een probleem, ook in Tilburg en Utrecht. Vrouwen, mensen uit de queer-community, migratieachtergrond of beperking worden vaak lastig gevallen op straat en beperkt in hun vrijheid. Tilburg en Utrecht streven ernaar steden te zijn waarin iedereen zorgeloos over straat kan. Dit begint met bewustwording over straatintimidatie en de rol die mensen daarin spelen. De Gemeentes Tilburg en Utrecht hebben Toffey ingeschakeld om een campagne te creëren die dit bewustzijn bevordert.

Straatintimidatie is een probleem, ook in Tilburg. Vrouwen, personen uit de LHBTIQA+ community, mensen met een beperking, migratieachtergrond of religieuze uitingen worden vaak lastig gevallen op straat en beperkt in hun vrijheid. Tilburg wil een stad zijn waar iedereen zorgeloos over straat kan.

— Gemeente Tilburg

Merk, productie & campagne

Straatintimidatie kan ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zich heel alleen voelen op straat. Om een veilige schil rondom kwetsbare groepen te maken, moeten omstanders geactiveerd worden om verantwoordelijkheid te nemen. Omstanders hebben meer invloed dan ze wellicht in eerste instantie denken. Ze hebben de kracht om zich in een vervelende voorval te mengen en zo de situatie te doorbreken. Dat positief verstorende moment vormt de kern van onze campagne om omstanders van straatintimidatie bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen. Door middel van spraakmakende posters en verdiepende artikelen geven we het probleem een gezicht en een stem.

Over Straatintimidatie

Straatintimidatie omvat alle ongewenste opmerkingen, gebaren en acties die zonder toestemming aan een vreemde op een openbare plaats worden opgedrongen. Denk aan nafluiten, sissen, naroepen, nastaren, seksuele gebaren, om seks vragen, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven. Gemeente Tilburg en Utrecht zetten zich in om bewustwording te creëren over straatintimidatie en streven ernaar stadsbewoners te mobiliseren om gezamenlijk dit probleem aan te pakken.

Wil je meer weten over dit project of loop je rond met een goed idee? Bel ons dan op 013 – 369 95 16, of mail naar lea@toffey.nl.

Gemeente Utrecht / Gemeente Tilburg

Stop straatintimidatie

Een open-minded, eigenwijze
en betrokken community

Straatintimidatie is een probleem, ook in Tilburg. Vrouwen, personen uit de LHBTIQA+ community, mensen met een beperking, migratieachtergrond of religieuze uitingen worden vaak lastig gevallen op straat en beperkt in hun vrijheid. Tilburg wil een stad zijn waar iedereen zorgeloos over straat kan.

— Gemeente Tilburg

Spreek je uit. Maak een verschil.

Straatintimidatie is een probleem, ook in Tilburg en Utrecht. Vrouwen, mensen uit de queer-community, migratieachtergrond of beperking worden vaak lastig gevallen op straat en beperkt in hun vrijheid. Tilburg en Utrecht streven ernaar steden te zijn waarin iedereen zorgeloos over straat kan. Dit begint met bewustwording over straatintimidatie en de rol die mensen daarin spelen. De Gemeentes Tilburg en Utrecht hebben Toffey ingeschakeld om een campagne te creëren die dit bewustzijn bevordert.

Merk, productie & campagne

Straatintimidatie kan ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zich heel alleen voelen op straat. Om een veilige schil rondom kwetsbare groepen te maken, moeten omstanders geactiveerd worden om verantwoordelijkheid te nemen. Omstanders hebben meer invloed dan ze wellicht in eerste instantie denken. Ze hebben de kracht om zich in een vervelende voorval te mengen en zo de situatie te doorbreken. Dat positief verstorende moment vormt de kern van onze campagne om omstanders van straatintimidatie bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen. Door middel van spraakmakende posters en verdiepende artikelen geven we het probleem een gezicht en een stem.

Over Straatintimidatie

Straatintimidatie omvat alle ongewenste opmerkingen, gebaren en acties die zonder toestemming aan een vreemde op een openbare plaats worden opgedrongen. Denk aan nafluiten, sissen, naroepen, nastaren, seksuele gebaren, om seks vragen, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven. Gemeente Tilburg en Utrecht zetten zich in om bewustwording te creëren over straatintimidatie en streven ernaar stadsbewoners te mobiliseren om gezamenlijk dit probleem aan te pakken.

Kennismaken?

Wil je meer weten over dit project of loop je rond met een goed idee? Bel dan 013 – 369 95 16 of neem contact met ons op via lea@toffey.nl.